1. cemo
 2. çav bella
 3. deniz koydum adını
 4. devrim yürüyüşümüz sürüyor
 5. eylül
 6. kucaklaşma (S.SAL)
 7. kuşatma altında (S.SAL)
 8. naz bari
 9. sarkışla
 10. sasa horonu (S.SAL)
 11. uğurlama
 12. umut
 13. yürüyüş (S.SAL))
Grup Yorum MD-grupyorummd.jpg
Yorum, Türkiye'de 1980 yılında gerçekleşen askeri darbeye ve sonrasında halka uygulanmaya çalışılan depolitizasyon ve sindirme politikalarına tepki amacıyla, 1985 yılında üniversite öğrencileri tarafından İstanbul'da kuruldu. Kuruluşunda, Ruhi Su, Mahzuni Şerif, Inti Illimani, Victor Jara, Quilapayun ve Theodorakis'ten etkilenen grup, doğduğu coğrafya olan Anadolu topraklarının ve onun üzerinde yaşayan halkların sesini, devrimci-sosyalist bir müzik anlayışıyla duyurmaya başladı. Yorum, kısa süre içerisinde muhalif duyarlılığın, haklar ve özgürlükler mücadelesinin vazgeçilmez bir ismi oldu.